FAQ

Najczęściej zadawane pytania

I. WITTY

W jaki sposób stworzyć test?

Testy definiuje się w oprogramowaniu WITTY MANAGER lub chronometrze WITTY. Omówimy sposób stworzenia testów w oprogramowaniu WITTY MANAGER, ponieważ jest wygodniejszy. Aby skonfigurować test należy uruchomić oprogramowanie WITTY MANAGER, następnie wybrać zakładkę „TEST”, kolejno „DEFINE/MODIFY TESTS” i „NEW TEST”. Pojawi nam się okno w którym programujemy wszystkie testy. Po ustaleniu parametrów testowych należy wpisać nazwę testu w „NAME” i na koniec wybrać z prawej strony „SAVE”. Skonfigurowany test znajduje się w Waszej bazie danych, aby móc przeprowadzać nowo skonfigurowany test należy przesłać bazę testów do chronometru „WITTY”.

W jaki sposób przesłać testy i listy startowe do chronometru WITTY?

Na początku należy włączyć chronometr WITTY i uruchomić oprogramowanie WITTY MANAGER. Podłączamy kablem USB chronometr do komputera i czekamy, aż w prawym górnym rogu oprogramowania pojawi się „WITTY CONNECTED”. Następnie wybieramy w oprogramowaniu zakładkę „WITTY”, pojawi nam się nowe okno w którym po lewej stronie należy kliknąć na „UPLOAD DATA TO WITTY”. Następnie pojawią się 3 możliwości do wyboru, wybieramy wszystko to co chcemy aby oprogramowanie wysłało do chronometru np. „TEST DEFINITION” (zdefiniowane testy). Na koniec wybieramy po prawej stronie „SEND”, po zakończonym exporcie danych odłączamy chronometr od komputera.

W jaki sposób stworzyć szablon raportu w WITTY MANAGER?

Aby dokonać szczegółowej analizy wyników, należy zaprogramować swój własny szablon do każdego testu. Dzięki tej opcji użytkownicy WITTY mogą stworzyć czytelny raport według własnych potrzeb. Po uruchomieniu oprogramowania WITTY MANAGER, wybieramy zakładkę „TEST”, następnie „DEFINE/MODIFY GRIDS” i w prawym górnym rogu „NEW”. Pojawi się okno do którego wpisujemy nazwę szablonu np. „TEST 5m”. Po wpisaniu nazwy, w lewej strony po kliknięciu w „COLUMN TYPE”, rozwiną się opcje do wyboru, wybieramy po kolei to co raport ma przedstawiać. Po wybraniu opcji, klikamy w „ADD”, jeżeli chcemy usunąć zaznaczamy na szablonie kolumnę i klikamy „DELETE”. Po stworzeniu i wybraniu wszystkich kolumn wybieramy „CONFIRM AND EXIT” i gotowe. Szablon został stworzony.

W jaki sposób zaktualizować oprogramowanie urządzeń WITTY (CHRONOMETR, FOTOKOMÓRKA, ZEGAR itp.)?

W momencie pojawienia się nowej aktualizacji systemu, oprogramowanie WITTY MANAGER poinformuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania, wyświetlając komunikat na pierwszej stronie po uruchomieniu oprogramowania. Aby tak się stało komputer musi mieć dostęp do Internetu. Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie nowej wersji oprogramowania WITTY MANAGER. Po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania należy podłączyć każde urządzenie osobno do komputera (jedno po drugim). Wybierają zakładkę „WITTY” z lewej strony pojawi się opcja np. „PHOTOCELL FIRMWARE UPDATE”. Wybieramy tę opcję, nastąpi aktualizacja oprogramowania fotokomórki. No koniec odłączamy fotokomórkę od komputera i gotowe.

II. Optojump/Optogait

W jaki sposób działa Optojump/Optogait?

System Optojump i Optogait składają się z dwóch listew przesyłających miedzy sobą sygnał z częstotliwością 1cm. W ten sposób wytworzone jest precyzyjne pole pomiarowe do analizy chodu, biegu i wyskoków.

Na jaką odległość można rozstawić listwy Optojump/Optogait?

Na odległość 6m.

Czy oprogramowanie Optojump/Optogait do analizy wyników jest płatne?

Oprogramowanie jest darmowe.

Czy wyniki z testów Optojump/Optogait można eksportować do pliku?

Tak, można. Oprogramowanie Optojump/Optogait umożliwia użytkownikom prowadzenie zaawansowanej ewaluacji pacjentów czy sportowców. Analiza wszystkich przeprowadzonych testów udostępniona jest bezpośrednio w oprogramowaniu, oprogramowanie dodatkowo daje możliwość eksportu raportów do pliku PDF lub EXCEL.

Jakie testy można przeprowadzić na systemach Optojump/Optogait?

Za pomocą systemów Optojump/Optogait przeprowadzimy każdy JUMP TEST, analizę biegu, analizę chodu, czas reakcji, tapping test, marsz w miejscu, agility. Oprogramowania Optojump i Optogait posiadają zaprogramowane specjalne protokoły umożliwiające przeprowadzenia szczegółowej diagnozy lub oceny.