Oprogramowanie REPOWER

Rehabilitacja

REPOWER to dedykowane oprogramowanie do systemu inercyjnego GYKO. Zastosowanie systemu inercyjnego GYKO z oprogramowaniem REPOWER sięga dwóch dziedzin: Rehabilitacji i Sportu. Oprogramowanie podzielone jest na dwie sekcje: Rehab i Power.

Sekcja REHAB posiada protokoły do oceny i monitorowania zakresu ruchomości w stawach (ROM), stabilności posturalnej (BODY SWAY) i analizy siły mięśniowej.

Sekcja POWER umożliwia trenerom rozwijanie określonej siły na podstawie generowanej szybkości ruchu, określenie 1RM oraz śledzenie w czasie rzeczywistym generowanej mocy z jednoczesną informacją zwrotną czy zamierzona moc została osiągnięta (FEEDBACK).

Każda z sekcji zawiera bazę danych do ewaluacji postępów rehabilitacyjnych lub sportowych.