Oprogramowanie Optogait

Rehabilitacja

Oprogramowanie OPTOGAIT jest podzielone na 3 sekcje: dane pacjentów, testy, wyniki. Oprogramowanie jest dostępne z każdym zestawem systemu Optogait.

 

Dane Pacjentów

W tej sekcji tworzone i gromadzone są dane pacjentów. Baza danych udostępnia podgląd przeprowadzanych analiz każdego pacjenta, umożliwiając w łatwy sposób na porównywanie danych w odstępie czasowym np. analiza przed i po przebytym procesie rehabilitacji.

 

 

 

 

 

TEST

Główną funkcją tej sekcji jest tworzenie, edytowanie i przeprowadzanie testów. Dzięki możliwości programowania testów w łatwy sposób lekarze/fizjoterapeuci dostosują test na potrzeby analizy. System w czasie rzeczywistym przedstawia uzyskane dane, które są zsynchronizowane z rejestracją wideo, pozwala to na szybką i natychmiastową diagnozę problemu.

 

 

 

WYNIKI

W tej sekcji użytkownik może w każdej chwili powrócić do testów i analizować postępy rehabilitacyjne. Otpogait łączy analizę wideo z analizą uzyskanych danych, dzięki temu lekarze lub fizjoterapeuci mają dostęp do oceny sposobu uzyskania tych wyników.

 

 

 

 

ANALIZA WIDEO

System Optogait posiada wbudowane narzędzie graficzne do rysowania (kątów, linii itp.), które później umieszczane jest w raporcie w postaci pliku JPG. Filmy są zsynchronizowane z danymi w jakości FULL HD, a także istnieje możliwość spowolnienia lub przewijania nagrania klatka po klatce.

 

 

 

 

GAIT REPORT

– przykładowy raport z analizy chodu