Testy

Witty

TEST SZYBKOŚCI LINIOWEJ

Jest to podstawowy test oceny motorycznej sportowców. Dzięki nieograniczonej możliwości międzyczasów, za pomocą systemu WITTY możliwe jest przeprowadzenie testu na każdym odcinku (5m, 10m, 15m, 20m, 30m) z dokładnością do 0,001 sekundy.

RAST TEST

Test mocy anaerobowej obejmujący 6 sprintów 35 metrowych z 10 sekundowym odpoczynkiem między każdym powtórzeniem. WITTY timing system posiada gotowy protokół do przeprowadzenia tego testu. WittySEM system wyświetla zawodnikowi pozostały czas do startu.

ZWROTY Z PIŁKĄ

Jest to test umożliwiających ocenę umiejętności zmiany kierunku prowadzenia lub kozłowania piłki. Test obejmuje 9 zwrotów na odcinkach 5 metrowych od linii A do B i B do A. WITTY timing system w swoich opcjach oferuje automatyczne „uśpienie” fotokomórki na czas zwrotu. Tylko dzięki tej opcji możliwe jest przeprowadzenie tego testu.

Zig-Zag AGILITY TEST

Zwinność to zdolność szybkiego poruszania się ze zmianą kierunku biegu przy zachowaniu równowagi i kontroli. Zig-Zag to jeden z podstawowych testów stosowany do oceny zwinności. Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze przebiegnięcie po wyznaczonym torze.

DUAL TEST

NOWOŚĆ! Specjalny protokół do przeprowadzania testów szybkościowych dla dwóch sportowców równolegle. Istotne dane to: czas, prędkość, a także różnice czasowe pomiędzy dwoma rywalizującymi sportowcami. DUAL TEST to protokół dedykowany do treningów i testów motorycznych.

WittySEM

AGILITY RANDOM TEST

Tradycyjne testy zwinnościowe przeprowadzane są na zamkniętych torach (możliwość zaplanowania trasy biegu) nie obejmując czynnika psychomotorycznego. System WittySEM umożliwia przeprowadzenie testu zwinnościowego uwzględniając niezbędne zdolności podczas gry jakimi są antycypacja i postrzeganie.

CEL: ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej (EYE-HAND COORDINATION), kontroli nad ciałem i umiejętności zmiany kierunku biegu w odpowiedzi na bodziec (podejmowanie decyzji)

PRZEBIEG: zawodnik rozpoczyna w centrum kwadratu. Gdy system WittySEM rozpocznie wyświetlanie  kolorów lub znaków, zadaniem zawodnika jest dobiegnięcie do wyznaczonego (koloru, znaku), następnie obraca się i biegnie w prawo, lewo lub przód reagując na wyznaczony kolor.

Wynik:  najlepszy czas

REACTION WALL - CZAS REAKCJI

System WittySEM w połączeniu ze ścianką służy do przeprowadzenia treningu i testu reakcji. Wbudowana matryca WittySEM LED umożliwia programowanie testów wyświetlając różne znaki i kolory.

CEL: ocena czasu reakcji, podejmowania decyzji i selektywności

PRZEBIEG: zawodnik reaguje zbliżając rękę do ustalonego sygnału świetlnego

Wynik:  najlepszy czas

CHANGE OF DIRECTION TEST

Nieplanowna zmiana kierunku biegu.

Optogait

ANALIZA CHODU

Do zaburzeń lokomocyjnych człowieka najczęściej dochodzi w wyniku schorzeń neurologicznych i mięśniowo-szkieletowych. Aby określić wielkość zaburzeń dotyczących funkcji lokomocyjnej niezbędna do tego jest analiza chodu. Analiza chodu z wykorzystaniem systemu Optogait umożliwia określenie stopnia zaawansowania dysfunkcji, efektywność i postęp rehabilitacyjny.

Optojump

TESTY SKOCZNOŚCIOWE

Testy skocznościowe to fundament w ocenie sprawności narządu ruchu. System Optojump w odróżnieniu od innych mat timingowych do rejestracji danych wykorzystuje optyczny system pomiarowy udostępniając szereg dodatkowych parametrów skocznościowych. Posiada gotowe protokoły skocznościowe: CMJ, NCMJ, SQUAT JUMP, DROP JUMP, DYNAMIC STABILITY, ONE LEG JUMPS.